امروز چهار شنبه 23 آبان 1397 ساعت 21:21
07132354054
دسته بندی خبرها

بزرگترین هدیه تو به دیگران

شنبه 16 بهمن 1395 1543 بازدید کننده گروه دسته 1


بزرگترین هدیه تو به دیگران

بزرگترین هدیه تو به دیگران...

 

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچ یک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

                                                                                                                                 کیوان شاهبداغی                                                                        

 

 

 


بزرگترین هدیه تو به دیگرانفروشگاه محصولات شاد شاد،فروش انواع لوازم شوخی و سرگرمی2/4/2017بزرگترین هدیه تو به دیگران... نه تو می مانی و نه اندوهو نه هیچ یک از مردم این آبادی...به حباب ن ... بزرگترین هدیه تو به دیگران... نه تو می مانی و نه اندوهو نه هیچ یک از مردم این آبادی...به حباب نگران لب یک رود قسم،و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،غصه هم می گذرد،آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...لحظه ها عریانند.به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.                                                                                                                                 کیوان شاهبداغی                                                                           5.0